Studenten met een beperking

Wij hechten er heel veel waarde aan om zoveel mogelijk studenten in de gelegenheid te stellen om deze bijzondere buitenland ervaring op te doen. Juist studenten met een beperking hebben zich al jaren moeten bewijzen van hun kennis en kunde. Het team van School-Unlimited ondersteunt deze groep studenten in het bijzonder, niet alleen door bijvoorbeeld, op verzoek, al preventieve coaching te organiseren maar ook door alle mogelijkheden voor subsidie te onderzoeken zowel nationaal als internationaal. Eventueel medicatiegebruik van de student wordt door ons in kaart gebracht en de juiste (douane) formaliteiten voor georganiseerd.

Website by Webroots